Ve čtvrtek 10. 10. Proběhl ve třídě 4. B projektový den na téma „ZÁMECKÁ OBORA“

V první hodině jsme se rozdělili do čtyř skupin, každá skupina měla za úkol seznámit se s informacemi o ekosystému les. Potom jsme šli do přírody u školy a zjišťovali jsme, jaké uvidíme stromy a živočichy. Do školy jsme si přinesli spoustu zajímavých informací i nalezeného materiálu. V dalších hodinách jsme materiál a informace třídili a vypracovali jsme na nástěnku přehled s popisem a nalepenými listy, větvičkami nebo s obrázky. Některé doplňující informace jsme hledali i na internetu a v učebnici. Na závěr jsme si zazpívali píseň „Září, září“ od pánů Uhlíře a Svěráka. Výsledek projektového dne uvidíte na nástěnce u třídy 4. B.

A. Stejskalová

4b 2

Fotky z akce