V pátek 20. září 2019 se 24 žáků devátého ročníku zúčastnilo v rámci projektu PolyGram (Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji) výukového dne na Střední škole André Citroëna v Boskovicích.

Ve třech výukových blocích se žáci seznamovali s výukou na střední škole. V kovodílně pod vedením mistra odborné výchovy vyráběli kovový svícen, v elektroučebně zapojovali jednoduchý elektrický obvod a zkoumali základy Ohmova zákona a v učebně výpočetní techniky pronikali do tajů výukového softwaru.

Jsem přesvědčena, že si všichni žáci odnesli z tohoto dne mnoho poznatků a že se jim zjednodušila volba jejich budoucího povolání.

Mgr. Hana Tesařová

IMG 20190920 121131