V úterý 3. září měli žáci pátých ročníků výuku obohacenou o besedu na téma Kyberšikana.

Přednášející Adam Vítek  prezentoval firmu IBM a v úvodu připojil informaci o svém zaměstnání a životě. Žáci se dozvěděli, jak pracovat se sociálními sítěmi, co mohou zveřejňovat a v jaké době, jak si nastavit bezpečné soukromí při zveřejňování příspěvků, jak odhalit falešná videa nabádající k vymáhání financí, jaké jsou druhy kyberšikany a co se může ve světě internetu stát, pokud se nedodržuje Základní desatero bezpečnosti při používání internetu.

Pan Adam žáky upozornil na rizika, která nejsou „vidět“, ale ve většině případů se stávají a také je seznámil s ne vždy šťastnými konci obětí kyberšikany.

Celá beseda byla vedena formou velké diskuze s mnoha otázkami a následnou radou, jak danou situaci řešit.

Pro žáky pátých tříd, kteří vstupují do světa IT to byla velmi přínosná beseda, která hlavně poukazovala na to, jak si udržet bezpečné prostředí při používání internetu a všech produktů, které svět IT nabízí.

Mimo jiné velmi kladně hodnotil žáky, kteří jsou kontrolováni rodiči, co se týkalo užívání internetu. Do 12 let věku by se správně vůbec neměli žáci dostat na sociální sítě ani youtube.

Byla to velmi poučná dvouhodinovka s odborníkem, který se s kyberšikanou ve všech formách setkal, prožil ji a jeho přímé zkušenosti byly velkou školou pro naše „malé“ páťáky.

Moc děkujeme za ochotu i čas, který našim páťákům pan Adam Vítek věnoval.

Za uč. 5.tříd  - Z. Koláčková, A. Musilová