Výsledek šetření o užívání drog v obci Lysice a v ZŠ Lysice

vyjádření policie - pdf