Včera 4. března se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže 1. stupně.

V kategorii prvních tříd se na prvním místě umístila Eliška Tejkalová 1. A, na 2. místě Gabriela Pižlová z 1. A, na třetím místě Kryštof Keprt z 1.B. V kategorii druhých a třetích tříd se na prvním místě umístil David Dvořáček z 2.A, na druhém místě Dominika Nedomová  z 3.A a na třetím místě Eva Kotolanová z 3.A. A konečně v kategorii čtvrtých a pátých ročníků obsadila první místo Lucie Burianová z 5.A, na druhém místě byla Natálie Danácová z 5.A a na třetím místě Jakub Kašpar  ze 4. A. Všem umístěným blahopřejeme a postupujícím do regionálního a okresního kola přejeme hodně úspěchů při reprezentaci naší školy.

Fotky z akce