V prvouce jsme se učili o nerostech a horninách, a proto jsme do školy pozvali odborníka – mineraloga. Všichni třeťáci se tak netrpělivě těšili na čtvrtek 23. února.

Když ráno pan Němeček (mineralog) přišel, nesl s sebou několik velkých tašek, které v dětech vzbuzovaly upřímnou zvědavost… A co teprve, když z tašek začal vyrovnávat jednotlivé vzorky a začal o nich povídat! 

V úvodu jsme se dozvěděli o tom, jak minerály vznikaly a jakého jsou původu a už jsme si mohli prohlížet koprolit, což je zkamenělý trus pravěkých živočichů… Další vzorek, který žáci nadšeně pozorovali byl zástupcem nerostů, jejichž původ je pravděpodobně v kosmu - mezi dětmi koloval úlomek horniny protkaný zlatou žílou. A po ukázce pravého zlata následoval vzorek zlata kočičího, tedy pyritu. Ale i ukázka ryzího zlata byla překonána ukázkou ještě cennějšího vzorku… Pan Němeček si vybral „princeznu“, ke které přidělil „strážce“, neboť této dvojici svěřil diamant, který potom ukazovali všem spolužákům. Vznik dalšího minerálu byl ovlivněn také děním ve vesmíru, konkrétně pádem meteoritu – jednalo se o průsvitný zelený vltavín. Hned po něm mohli žáci pozorovat krásný červený rubín a český granát. A po ukázce nerostů, u kterých my laikové vidíme využití hlavně ve šperkařství, následovaly nerosty, bez kterých by nevznikly technické vymoženosti dnešního světa. A tak jsme dostali do rukou vzorek wolframu, barytu, uranového skla, selenu či vanadu a dalších, samozřejmě s komentářem o jejich využití v dnešní době v běžném životě.

Kromě vtipného a velmi zajímavého vyprávění pan Němeček ochotně a trpělivě odpovídal na všetečné dotazy žáků, ale také se vyptával posluchačů, co si o jednotlivých vzorcích pamatují, k čemu se třeba využívají atd. Za správné odpovědi děti odměňoval různými „kamínky“. A tak o tom, že děti beseda zaujala a že si informace skutečně zapamatovaly, svědčí kromě nadšených výkřiků a povzdechů nad jednotlivými vzorky i fakt, že každý z třeťáků odcházel z besedy bohatší o několik získaných „drahokamů“.

Mgr. Andrea Musilová, třídní učitelka 3.B

Fotky z akce