Ve středu 26. ledna 2022 se konalo okresní kolo Matematické olympiády pro žáky 5. ročníků ZŠ okresu Blansko. Z naší školy do tohoto kola postoupili a účastnili se  tito žáci: Eliška Mikošková, Michal Štěpánek, Jan Štěpánek. 

Eliška Mikošková získala nádherné 2. místo.

Jan Štěpánek obsadil 5. místo, Michal Štěpánek 6. místo. 

Všem třem k jejich úspěchu gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. 

Mgr. Monika Odehnalová, třídní učitelka 5.A