V letošním školním roce pokračujeme v dlouholeté tradici, kdy se žáci 9. ročníku stávají patrony prvňáčků. Žáci 9. C se stali patrony v 1. A a žáci 9. A v 1. B.

Každý prvňáček si vybral svého deváťáka, vzájemně se představili, potom se vydali na prohlídku školy. Také jim deváťáci pomohli s tácem při první návštěvě jídelny a odvedli je do družiny nebo do šatny.

Toto setkání bylo takové nesmělé, ale prvňáčci získali první velké kamarády a určitě jim to usnadní pobyt ve škole. I pro deváťáky je to nová zkušenost, mít za někoho odpovědnost.