Městská knihovna Kunštát ve spolupráci se ZŠ Kunštát pořádala tuto akci již desátým rokem. Díky internetu se soutěž dostává do stále širšího povědomí.

Letos se zapojily školy z celé republiky: od jihočeského Písku, přes Chrast u Chrudimi, Jihlavu, Uherské Hradiště, Brno až po školy z našeho okresu. V tomto roce organizátoři také obdrželi nejvíce soutěžních prací za celou dobu existence soutěže.

Žáci si mohli vybrat ze dvou témat:

  • Šel/Šla jsem tudy už mnohokrát, ale teprve teď jsem si všiml/a…
  • Nevěděl/a jsem, že lže

Je pro nás potěšující, že nejvíce ocenění si odvezli žáci lysické školy.

V kategorii 11 – 13 let se umístila na prvním místě Karolína Zárubová ze třídy 8. A. Druhé místo obsadila Sára Chmelová z 8. B, třetí příčku Valentýna Baňová z 8. A. Matěj Křelina z 8. A za svou slohovou práci získal čestné uznání. V kategorii 14 a 15 let nejvyšší stupínek patří Marice Slavičové ze třídy 9. A., druhou příčku obsadila Eliška Šromová z 9. B a čestným uznáním byla oceněna práce Nely Strakové z 9. A.

Paní učitelka, jedna ze členek poroty, se nás ptala na tajný recept pro výuku slohu na naší škole. Proč jsou práce lysických žáků tak nápadité, vynalézavé a originální? Jsem přesvědčena, že jeden z hlavních důvodů, proč se žákům slohové práce daří, spočívá v tom, že u nás ve škole věnujeme hodně prostoru četbě. Každý měsíc žáci vytváří čtenářský záznam z individuální četby. Všichni ocenění žáci patří mezi největší čtenáře a ve světě fantazie jsou jako doma. Nyní se potvrdilo, že mají i bohatou slovní zásobu a umí ji zúročit ve správný čas a na správném místě. Můžete posoudit sami. Práce najdete na wwwstránkách ZŠ Kunštát.

D. Zárubová, učitelka ČJ