Program schůze:

  1. Seznámení členů
  2. Akce Hrdé školy – Den školníků

Seznámení členů

Na první schůzce jsme se představili a zahráli jsme si seznamovací hry. Na základě nápověd jsme měli zjistit významnou osobnost, která chodila do této školy a pak tu i učila. Při další hře jsme vyluštili heslo SPOLUPRACUJME a zamýšleli jsme se nad přínosem tohoto slova pro naši práci.

Akce Hrdé školy

Odhlasovali jsme si, že se opět zapojíme do akcí Hrdé školy. První nás čeká 26. září. Řešili jsme, jak poděkovat panu školníkovi za jeho práci. Rozhodli jsme se, že mu napíšeme dopis, něco sladkého upečeme a poděkujeme mu ráno před vyučováním.

Další schůze 2. 10. bude volební.