probíhal ve dnech 20. až 24. května 2002. Hlavní garantkou byla p. uč. Hana Tesařová.

Zadání úkolů

 1. Už několik let jsou jírovce maďaly "nemocné". Vaším úkolem je zjistit, o které "onemocnění" se jedná. Co je způsobuje, odkud se k nám dostalo, jak je možné proti němu bojovat, jak působí na samotný strom. Nezapomeňte uvést literaturu, ze které jste čerpali.
 2. V letošním Kalibru se objevil úkol, ve kterém jste určovali, za jakých podmínek semena hrachu nevyklíčí. Vaším úkolem je:
  • vytvořit hypotézu, ve kterých kádinkách hrách nevyklíčí
  • pokus provést za daných podmínek (viz. obrázky, které lze na vyžádání získat u některého učitele)
  • popis pokusu, podmínek, které jste vytvořili a jak jste postupovali
  • vyhodnocení - vysvětlení výsledků pokusu, uvedení nutných podmínek klíčení semen, zhodnocení vaší hypotézy
  Upozornění: Tento pokus je nutné založit již několik dnů před zahájením projektového týdne.
 3. Cestovní kancelář zve své klienty do Lysic a blízkého okolí
  Zpracujte skutečnou nabídku dle cen a možností dané oblasti
  • vymyslete název cestovní kanceláře
  • vytvořte pro ni vhodnou reklamu
  • sestavte nabídku "vašich" služeb, využití volného času v dané oblasti
  • vhodná prezentace na veřejnosti (maximálně 10 minut vystoupení na veřejné obhajobě)
 4. Jména žáků naší školy
  1. zjistěte, která jména jsou u našich žáků nejčastější
   • nejprve vyhodnoťte jednotlivé ročníky, potom vytvořte celkové pořadí
   • mužská a ženská jména hodnoťte zvlášť
  2. pomocí ankety zjistěte, která jména se žákům nejvíce líbí
   • respondenti: 25 chlapců a 25 dívek
   • ptáte se na mužské a ženské jméno
   • odpovědi chlapců a dívek hodnoťte zvlášť, potom stanovte celkové pořadí
  3. u tří ženských a tří mužských nejčastějších jmen zjistěte jejich původ
  4. z pěti nejčastějších jmen vyberte alespoň jedno, k němuž najdete známého jmenovce, který má spojitost s naším okresem, a napište o něm krátké pojednání
 5. Nápoje běžné spotřeby a vaší chuti
  1. změřte pH nealkoholických nápojů, které během projektového týdne pijete nebo které pijete nejraději a běžně si je kupujete. Do měření zařaďte alespoň pět vzorků.
   Závěr: Jaké pH je nejvhodnější pro trávicí ústrojí člověka? Splňují nápoje, které se prodávají a vy je běžně pijete, tuto podmínku?
  2. určete hustotu těchto nápojů a porovnejte s kalibračním roztokem 10% roztoku cukru. Porovnejte opět alespoň pět vzorků.
   Závěr: Zapište popis metody určení hustoty, výsledky zpracujte tabulkou i grafem. Co můžete říct o obsahu cukru v nápojích, které jste testovali?
 6. Najděte na Internetu nebo v odborné literatuře názvy (podle chemického názvosloví) a vzorce těchto látek. Rozdělte je do skupin (prvek, halogenid, oxid, kyselina, hydroxid, sůl)
  Kuprit cyankali sádra
  Alabanin ďasík solík
  Arsenik hematit staniol
  Athenium   klejt vandík
  Barvík křída vitriol
  Bledík magnezit bistr
  Borax mramor brucit
  Bořík ocelek cínovec
  Broník rajský plyn   hypermangan
  Celestin řasík utrejch
 7. Zadání úkolů z oblasti zěměpisu
  • Napište zprávu o významu třídění odpadu
  • Proveďte anketu týkající se třídění odpadu v obci:
   1. třídíte ve vaší obci odpad
   2. ovlivnil současný zákon o odpadech Váš přístup k třídění odpadu
   3. víte, kam můžete vyvézt tříděný odpad ve Vaší obci
   4. jsou podle Vás sběrné kapacity dostačující
   5. jste spokojeni s přístupem obce k zajištění likvidace tříděného odpadu
   6. máte návrh na zlepšení nebo upravení současné situace
   /anketu proveďte alespoň u 50 dotázaných/
  • Zkuste zachytit výskyt černých skládek ve Vašem okolí, případně uvést kdo a proč skládky používá.
 8. Napište pojednání v anglickém jazyce o Lysicích, téma práce:
  "Co bych rád změnil v Lysicích a okolí "The topic of the essay should be:
  "What I Would like to change about Lysice."
  Details: - about 150 words
    - short sentences
  Napište, co se Vám na Lysicích a nebo okolních vesnicích líbí a co se Vám nelíbí a co byste chtěli změnit.
 9. Závody do vrchu
  Úkol: Vypočítejte průměrnou rychlost a výkon cyklisty při jízdě do kopce.
  Zadání: Trasa pro tento úkol bude začínat na parkovišti u obchodu MIVO a končit nahoře u autobusové zastávky. Pojede se ulicí Zákostelí. Úkolem je tuto trať projet (alespoň 4 členové Vaší skupiny) na kole s tachometrem a libovolnými dvěma způsoby vypočítat průměrnou rychlost a dráhu. Dále zakreslete graf závislosti dráhy na čase a rychlosti na čase. Z tvaru grafu vyvoďte závěry o jízdě. Jakýmkoliv způsobem určete převýšení a na základě těchto výpočtů vypočítejte výkon u všech cyklistů a určete průměrný výkon jednotlivých jezdců. Navrhněte a doplňte další zpracování Vámi získaných výsledků.
 10. Napište hodnocení celého projektového týdne z pohledu Vaší skupiny. Uveďte poznámky a připomínky k jednotlivým úkolům, zhodnoťte jejich náročnost apod. Uveďte, který úkol byl pro Vaši skupinu nejlehčí a který nejtěžší a zdůvodněte proč. Hodnocení musí být v rozsahu minimálně 15 řádků v předepsaném formátu. Text bude použit jako veřejná obhajoba pro vystoupení před osmými třídami.