V letošním roce jsme si zvolili téma Leonardo da Vinci a jeho doba. Jednak jsme chtěli připomenout tohoto renesančního génia, jednak se nám zdálo, že dnešní doba potřebuje věnovat více pozornosti umění a vzdělanosti.

tyden 9 2023

Projektový týden začal v pátek 19. května, tou dobou již všichni věděli, do jakého týmu patří. Vzniklo 9 týmů po 8 žácích (v některých týmech pracovaly i žákyně z Ukrajiny). Od pondělí do čtvrtka pak týmy pracovaly na zpracování úkolů, aby je odevzdaly garantům a připravily si závěrečnou prezentaci.

V pátek 26. května dopoledne proběhly prezentace práce deváťáků ve třídách, které si už dříve jednotlivé skupiny vylosovaly. Mnozí deváťáci se tak poprvé ocitli v situaci, kdy měli něco vysvětlit, museli mladší žáky zaujmout, udržet pozornost a to vše 4 vyučovací hodiny. Posluchači vystavili následně prezentujícímu týmu výstupní hodnocení, kde přidělovali 1 – 10 bodů za jednotlivé úkoly a mohli doplnit i slovní hodnocení. 

Po několikaleté přestávce byla do letošního ročníku zařazena prezentace pro rodiče a veřejnost. Rodiče byli o této možnosti předem informováni. Bylo velmi potěšující, že se na své děti přišlo podívat docela dost rodičů a mohli tak náležitě ocenit schopnosti a znalosti svých už „skoro“ absolventů.  Kromě rodičů jsme uvítali i starostu Lysic, Mgr. Pavla Dvořáčka. Prezentace pro rodiče probíhaly v expozicích vytvořených ve výklencích chodeb školy a trvaly asi 1,5 hodiny. Každý tým si připravil kromě úvodního proslovu buď stručné informace k více úkolům, nebo podrobněji popsal jen několik nejzajímavějších úkolů. Za pochvalu rozhodně stály proslovy v angličtině a němčině, ochutnávky jídelníčku, který mohl mít i Leonardo, vysvětlení principu Leonardova mostu či jiného jeho vynálezu, ukázky z fiktivního Leonardova deníku nebo naprosto originální obrazy Mony Lisy.

Jak vidíte, úkoly byly opravdu rozmanité. Žáci mohli využívat existujících materiálů, ale také tvořit a vymýšlet. Cílem celé akce je především týmová spolupráce – vedení týmu, rozdělování úkolů a hlavně zodpovědnost vůči týmu. Zadavatelé úkolů ohodnotili výstupy z úkolů body, po sečtení jsme zveřejnili výsledky (viz tabulka), které byly odeslány i rodičům.

Tým

Vedoucí týmu

Pořadí

Body celkem

1.

Werner

4.

181

2.

Lukášová

2.

186

3.

Opluštilová M.

9.

141

4.

Houdková

5.

178

5.

Budišová

1.

200

6.

Vybíral

3.

185

7.

Křenovská

7.

145

8.

Fleischlinger

6.

163

9.

Knorová

8.

144

Všem žákům, kteří svou prací přispěli ke zdařilým výstupům a přípravu nepodcenili, patří naše poděkování.

Simona Kyánková, Dagmar Zárubová, Lucie Nedomová - garanti projektu

Fotogalerie