Školní akademie 2. stupně aneb Možná přijde i kouzelník

Dobrý den, vážení diváci, jistě si mnozí z vás pamatují velice populární zábavný televizní pořad Možná přijde i kouzelník. My si sice tento pořad nepamatujeme, protože pro nás patří do sekce pořadů pro pamětníky, ale docela často slýcháváme: Myslíš, že jsem nějaký kouzelník… nebo to bys musel být kouzelník, abys to dokázal… případně to by nedokázal ani kouzelník! A tak jsme se rozhodli, že si na takové kouzelníky zahrajeme... Těmito slovy zahájily členky dramatického kroužku 2. stupně školní akademii.

Je to jedna z tradic, kterou naše škola stále dodržuje. Pravidelně se ob rok střídá1.stupeň s 2. stupněm školy. V letošním roce byl pořadatelem právě 2. stupeň. Jednotlivé třídy se svými učiteli připravovali vlastní autorská čísla, v nichž se tancovalo, zpívalo, hrálo, zkrátka celá pestrá škála zábavy. Připravit taková vystoupení je docela náročné, k nácviku lze obvykle využít jen třídnických hodin, případně hodin tělesné nebo jiné výchovy. Navíc řada dětí se netouží předvádět před dospělými, stydí se nebo mají obavu a samozřejmě je to stojí nemalou námahu. Jak se však ukázalo, nebyla veškerá námaha marná.

Program s podtitulem Možná přijde i kouzelník trval něco přes hodinu, přilákal bezmála 550 diváků, jimiž byli nejenom rodiče a prarodiče žáků, ale i kamarádi či bývalí žáci školy. Všechna vystoupení sklidila nemalý potlesk, ty největší ovace pak zažili žáci 9. ročníku, kteří na závěr předvedli moderní polonézu a touto důstojnou formou se loučili s veřejností i se svou docházkou na základní školu.

Děkujeme všem divákům za jejich účast a podporu. Doufáme, že se jim akademie líbila a že s námi strávili opravdu kouzelné nedělní odpoledne.

Fotky z akce