Školní tělovýchovná akademie 1. stupně

V neděli 1. dubna se uskutečnila školní akademie 1.stupně, tedy mladších žáků z 1. – 5. tříd. Nejprve Vás seznámíme, co nás vede k takovým akcím. Je to hned několik důvodů. Nejdůležitější je to, že žáci vystupují na veřejnosti a musí veřejně prezentovat to, co se naučili. Děti musí překonat notnou dávku trémy, zvládnout zátěžovou situaci, zbavit se stresu a zodpovídat za svůj výkon. Druhým důvodem je dát možnost Vám rodičům poznat své dítě v jiné situaci, mít možnost porovnat jeho výkon s ostatními žáky. Třetí důvod je možnost vědět, co škola dětem umožňuje, k čemu je vede a co je učí.

Co se týká samotného průběhu akademie, myslíme, že bylo prezentováno množství zajímavých a pěkných vystoupení, ve kterých byla vidět snaha všech o co nejlepší výkony. Také pro malé komentátory to byla „škola života“. Kdo si něco takového zkusil ví, že úkol je obtížný, který jen tak někdo nezvládne. Snad budete souhlasit, že se žáci i jejich učitelky celé akce zhostili velmi dobře, a patří jim za to poděkování.

Každoročně řešíme při takové události problém s umístěním Vás rodičů-diváků do prostor tělocvičny.Chtěli bychom se Vám touto cestou omluvit, zvláště těm, kteří zaplatili dobrovolné vstupné a své dítě ani pořádně neviděli.Věřte, že umístit do prostor tělocvičny 500 rodičů a mít také místo na vystoupení, není jednoduché.

Pro Vaši informaci uvádíme částku, kterou jsme získali na dobrovolném vstupném. Bylo to 8 102 Kč. Tyto peníze opět půjdou ve prospěch Vašich dětí, ať formou nákupu učebních pomůcek, náčiní a nářadí do tělesné výchovy, či na nákup odměn. Závěrem bychom chtěli poděkovat za Vaši účast i finanční příspěvky.Vnímáme to od Vás jako ocenění naší práce.

Vyučující 1.stupně