V březnu 2008 se uskutečnila školní akademie 1. stupně se sportovním zaměřením v tělocvičně ZŠ Lysice. Všechny třídy se na tuto velkou akci perfektně připravovaly, o čemž svědčila i veliká různorodost jednotlivých vystoupení.

První ročníky měly společné představení, žáci předvedli tělovýchovnou rozcvičku. Druhé ročníky se zaměřily na překážkovou dráhu, dramatizaci a svou skladbu ukončily „fandícím hadem“ s obrovským aplausem. Třetí ročníky se zaměřili na gymnastiku, přeskoky přes kozu, švédskou bednu, chůzi po kladince a provedení kotoulů. Třída 4. A se zaměřila na švédské bedny, třída 4.B předvedla cvičení se švihadly. Třída 5.A předvedla nácvik basketbalových přihrávek, třída 5.B zakončila třídní vystoupení cvičením na hudbu s gymnastickými prvky. Finále této akademie patřilo společné skladbě všech dětí 1. stupně „Poupata“ s přímou účastí TU. Všechny skladby byly výborně nacvičené, o čemž svědčil i veliký potlesk žáků 2. stupně, ale i rodičů a příznivců sportovních akcí na nedělním vystoupení. Vstupné na tuto akci bylo dobrovolné. Škola získala téměř 7 000 Kč. Peníze byly použity na sladkou odměnu pro všechny žáky 1. stupně a vybavení kabinetu TV pro 1. stupeň. Všem, kteří přispěli i malinkou finanční částkou, děkujeme a těšíme se na rok 2009/2010, kdy nás čeká další školní akademie.