V letošním roce si svá vystoupení připravili žáci druhého stupně. Do akce se s chutí zapojilo 260 žáků, kteří si svá čísla nacvičovali buď v rámci třídního kolektivu nebo v zájmových kroužcích. Termín akademie připadl na 6. květen.

Po úvodním vystoupení děvčat z kroužku rock and rollu pod vedením paní učitelky Nelly Karavasilevy přivítali rodiče a lysickou veřejnost žáci z dramatického kroužku, kteří se ujali role konferenciérů. Pak už následovala vystoupení jednotlivých tříd. Se 7.C si diváci prožili jeden školní den, s 8.C si zasoutěžili „O pětikorunu krále Karla“, s 6.B se podívali na pokusy z chemie. Žáci z 6.C je pozvali na módní přehlídku „Školák roku 2007“ a 8.A se zabývala rolí peněz v životě člověka. Ani o reklamu nebyli diváci ochuzeni. S reklamou na vzdělávání přišla třída 7.A. Parodii na známý pořad Eso si připravili žáci z 6.A. Děvčata z 9.B se předvedla scénkou uklízečky, na kterou navazoval tanec. Roztomilou anglickou pohádku O zatoulaném koťátku sehrála 7.B. S němčináři jsme se podívali do mnichovské restaurace a s pěveckým kroužkem pod vedením p. uč. Paděry jsme si zazpívali. Jednotlivá čísla byla proložena aerobikem, který nám předvedla děvčata z kroužků A. Langerové a z 8.B. Celá 9.C si s chutí zatancovala. Úplný závěr patřil tanci 9.A na známou píseň Večerníček a roztleskal celou sokolovnu.

Kromě svých vystoupení si žáci sami zajišťovali i technické zázemí. O ozvučení celé akce se postarali Martin Vorlíček a Radek Polický. Nelehkou úlohu měli i naši kulisáci.

Největší odměnou pro všechny byl spokojený a bouřlivý potlesk publika.