Akademii jsme uspořádali k 50. výročí otevření budovy Základní školy v Lysicích. Každá třída si připravila jedno vystoupení z různých uměleckých žánrů. Žáci předváděli zdramatizované ukázky, zpívali, recitovali a tančili. Naším cílem bylo zapojení co největšího počtu žáků tak, aby pokud možno každý žák školy dostal příležitost postavit se na pódium a vyzkoušet si pocit, kdy ho sledují stovky pozorných neznámých lidí. Vlastní dokonalost a bezchybnost provedení nebyla v tomto případě nejdůležitější. Akademie proběhla v areálu letního kina a zúčastnilo se jí na 800 návštěvníků. Byla velmi pozitivně hodnocena mezi rodičovskou veřejností.