Uskutečnila se v závěru školního roku v tělocvičně školy. Na rozdíl od předcházejícího roku byla zaměřena především na tělovýchovu a tanec. Vyučujícím, kteří se žáky skladby nacvičovali, se podařilo vybrat pestré a i náročné cvičení, které mělo u rodičů velmi příznivý ohlas. Účast byla rovněž mimořádná. Zúčastnilo se stejně jako v předešlém roce kolem 500 rodičů a rodinných příslušníků našich žáků.