Proběhla na konci školního roku v měsíci červnu. Na akademii vystoupili žáci všech tříd s krátkými uměleckými programy, na jejichž přípravě se podíleli společně se svými třídními učiteli. Programy byly sestaveny tak, aby mohlo vystoupit co nejvíce žáků. Představení se konalo v lysické Sokolovně a zúčastnilo se ho kolem 500 rodičů.