Protože vrcholí závěr školního roku, vyrazila třída ST1 ještě na poslední výlet. Tentokrát jsme navštívili nedaleký Kunštát.

Bylo krásné letní počasí a  Panská zahrada v blízkosti zámku byla příjemným prostředím k procházce. Navštívili jsme nedaleký psí hřbitov, nádvoří zámku a měli jsme možnost rozhlédnout se do dálky a vidět Kunštát a jeho blízké okolí.

Po příchodu na náměstí jsme se občerstvili zmrzlinou a někteří i osvěžili vodou z místní kašny. Pak už byl čas odjezdu. Autobusem jsme dorazili zpět do Lysic a na školní zahradě si ještě rozdělali oheň, abychom si opekli špekáčky. Všichni jsme si náramně pochutnali.

Mgr. Jana Uríková, třídní učitelka

 Fotogalerie