Na přelomu února a března naši školu opět navštívili trenéři ŽH, kteří pro 1. stupeň v rámci hodin TV připravili další letošní blok, tentokrát na téma gymnastika.

V každém ročníku proběhla dvouhodinovka TV, kde si žáci měli možnost prověřit hlavně svoji obratnost i vytrvalost.

Tyto hodiny trenéři vždy zahájili jednoduchými běhovými aktivitami ve dvojicích i ve skupinách a zpestřili je i o prvek postřehu. Další cvičení již probíhala cíleně s využitím rozličného, převážně gymnastického nářadí. Trenéři využili oblíbených laviček, kde si žáci vyzkoušeli, jak jsou na tom s rovnováhou. Na žíněnkách si procvičili svoje dovednosti v provádění kotoulů vpřed i vzad. Velkou výzvou pro mnohé byl skok přes kozu s nácvikem odrazu na můstku.

Před ukončením celého bloku si žáci vždy vyslechli hodnocení jejich práce a slova o pozitivním přístupu k pohybu.

Poděkování za skvělý přístup k dětem a motivaci k pohybu patří trenérům ŽH Vladanu Horákovi, Martinu Pavlovi a Eriku Miholovi.

Za kolektiv 1. stupně Mgr. Jana Uríková

Fotogalerie