Během ledna jsme s žáky z 1.A uskutečnili dva projektové dny.

První byl na téma Tři králové. Povídali jsme si o tom, kdo byli, jak jejich svátek souvisí s Vánocemi i o tříkrálové sbírce, která v obcích probíhala. Děti vytvořily krásné výkresy a společně jsme si zazpívali koledu.

Druhý projekt nesl název Zvířata v zimě. Nejprve jsme si lesní zvířata pojmenovali, popsali si, co mají rádi za potravu a jak správně přikrmovat do krmelce. Nezapomněli jsme ani na ptáčky, kteří létají do krmítek. Vyrazili jsme i do obory hledat stopy po jejich pobytu v lese a plnili další různorodé úkoly.  Tematicky jsme si vyzdobili i nástěnky.

Děti si procvičily práci ve skupinách a dokázaly spolupracovat.

Naděžda Matalová, Jana Rozprýmová

Fotogalerie