Vzhledem k tomu, že letošní měsíc leden opravdu dostál svému jménu a zejména díky lysickým hasičům, kteří během mrazivých dnů připravili ledovou plochu na kluzišti, jsme v lednu většinu výuky tělesné výchovy věnovali bruslení.

Zkušenosti žáků s bruslením byly velmi rozdílné - někteří  žáci stáli na bruslích poprvé, jiní už od prvních hodin zdatně kroužili kolem mantinelů, nebo se pokoušeli o piruety. Proto i výuka bruslení byla věnována jak nácviku jízdy na bruslích, přenášení váhy a udržení rovnováhy, tak i rozvoji bruslařských nebo dokonce hokejových dovedností. Pokroky žáků byly opravdu viditelné, máme z nich radost a věříme, že budou žáky motivovat k využívání lysického kluziště i mimo výuku.

Za kolektiv pedagogů lysické školy Mgr. Andrea Musilová

Fotogalerie