V letošním školním roce proběhl projektový týden deváťáků na téma Cesta kolem světa. Žáci si předem tvořili vlastní sedmičlenné skupiny a celkem vzniklo devět týmů.

tyden9 w

Projektový týden jsme v pátek 24. května zahájili losováním jednotlivých geografických oblastí nebo kontinentů. Až do čtvrtka 30. května pak týmy pracovaly na jednotlivých úkolech tak, aby je mohly odevzdat garantům a připravit se na závěrečnou páteční prezentaci pro žáky nižších ročníků a pro veřejnost.

V pátek 31. května dopoledne deváťáci prezentovali svá díla a výtvory ve třídách, které si jednotlivé týmy vylosovaly. Mnozí deváťáci se poprvé ocitli v situaci, kdy se museli postavit před tabuli v nové roli. Mladší žáky bylo třeba zaujmout, udržet jejich pozornost, a to vše až do čtvrté vyučovací hodiny. Žáci ve třídách poslouchali úvodní projevy v češtině a angličtině, sledovali prezentace, tvořili slepou mapu, luštili křížovky, zábavné kvízy atd. Nakonec vystavili prezentujícímu týmu výstupní hodnocení, kde přidělili 1–10 bodů za jednotlivé úkoly a mohli doplnit i slovní hodnocení. 

Na páteční odpoledne byla zařazena prezentace pro rodiče a veřejnost. Rodiče byli o této možnosti již s velkým předstihem informováni. Bylo velmi potěšující, že se na závěrečné prezentace žáků přišlo podívat mnoho rodičů a známých. Mohli tak náležitě zhodnotit schopnosti a znalosti našich už „skoro“ absolventů školy a prohlédnout si mnoho zajímavých výtvorů.  

Prezentace pro rodiče probíhaly v expozicích vytvořených ve výklencích chodeb školy a trvaly asi 1,5 hodiny. Každý tým si připravil stručné informace k více úkolům, nebo podrobněji popsal nejzajímavější nebo nejzdařilejší úkoly. Velký obdiv si určitě zasloužila především výtvarná díla – kopie obrazů slavných mistrů. Zajímavé byly také plastiky bájných postav daných oblastí, slepé mapy, vlaječky zemí, letáčky cestovních kanceláří nebo deníky cestovatelů, kteří danou zemi nebo oblast navštívili, modely významných staveb. Při práci žáci využívali nejrůznější informační technologie, natáčeli videa, podcasty nebo dokonce vařili.

Hlavním cílem této akce je především týmová práce – spolupráce při rozdělování úkolů, nápaditost, snaha a zodpovědnost vůči týmu. Zadavatelé úkolů také ohodnotili výstupy z úkolů body, po sečtení jsme žákům zveřejnili výsledky (viz tabulka). Nejúspěšnější tým číslo 1 získal 505 a patří mu velká gratulace.

Mgr. Kateřina Gábrová, Mgr. Lucie Komárková, Mgr. Martina Všianská

vysledky

Fotogalerie