1. - 5. ročník - Olympijský víceboj

Kalendář
Kalendář
Datum
18.5.2022 8:00 - 13:00

Popis

Připravuje L. Nedomová s žáky 9. ročníků + trenéři Žijeme hrou + tř. uč. 1. stupně. V případě nepřízně počasí bude využita malá a velká TV, třídy pro jednotlivé disciplíny.