Rozloučení s deváťáky
Polonéza 9. ročníku
Brněnská přehrada - 5.ročník
Chlumy - 4.B
Svátek čtení
Pasování na čtenáře
Lipka - 4. ročník
Janáčkovo divadlo
Den páťáků
Zlatá srnčí trofej
Ležáky, Toulovcovy maštale 5.r
Školní soutěž ve šplhu
Maraton na 1. stupni
Atletika s trenéry
Exkurze Boskovice - 3.A,B
Výlet parlamentu
Volejbalový turnaj
Muzeum Boskovice
Exkurze do Vídně
Divadlo Reduta
McDonald’s cup
Matematika na zámku
Soutěž mladých zdravotníků
Recitační soutěž - 2.stupně
O lysické sluníčko
Minifotbal
Štafetový pohár Blansko
Hodiny TV s trenéry - 3. blok
Regionální kolo YPEF
McDonald´s Cup
Den zlepšení školy a jejího okolí
Dům přírody - 4. ročník
Zápis do 1. ročníku
Máme rádi Česko
Projektový den 1. stupně
Velikonoční návštěva kuřátek
Recitační soutěž Adamov
Kurz první pomoci - 8. ročník
Cesta sluneční soustavou - 3.B
Recitační soutěž 1. stupně
Třeťáci v planetáriu
Třeťáci v divadle
Viděli jsme drahokamy!
Masopust ve škole
Bruslení 3.– 5. ročníku
Netradiční HV na 1. stupni
Florbalový turnaj - 1.stupeň
Zámek Blansko + bruslení
Den bláznivých účesů
Olympiáda z AJ
Turnaj ve vybíjené
Výstava betlémů
Tři králové ve 3.B
Den dvojčat - výherci
Výstava Pohádky
Nový rok ve 3.A
Vánoční programy
Vánoční koncert
Výstava Doba kamenná
Kouzelník ve ŠD
Školou chodil Mikuláš
Vánoční jarmark
Projektový den 1. stupně
Ukázka výrobků žáků v PČ
Bobřík informatiky
Svatý Martin ve 3.B
ČEPS cup
Projektový den na 2. stupni
Exkurze v pekárně
Literárně-historická exkurze
Hodiny TV s trenéry
Gebrian výstava
Vzpomínka na Martinu
Halloween s patrony 1.A
Halloween ve ŠD
Halloween ve škole
Zeleninová výzva
Návštěva lysické knihovny
Exkurze v keramické dílně
Žákovský parlament
Exkurze Brno - 3. ročník
Jablíčkové projektové dny
Podzimní maraton
Adapťák 6.C
Adapťák 6.B
Adapťák 6.A
Mikulčice
Dům přírody Blansko
Návštěva kostela