Projektový den 4.B
Projektový den 3.B
Podzimní maraton
Návštěva kostela
Patronát
První školní den