Naše základní škola, hlavně 1. stupeň, se hodně opírá o dovednosti a znalosti dětí, které získají v mateřských školkách. Našimi spádovými školkami jsou Mateřská škola  Lysice  a Mateřská škola  Býkovice.

Úsekové metodické sdružení 1. stupně pozvalo paní učitelky z mateřských školek do naší školy na přátelskou besedu. Besedy se zúčastnily i učitelky, které v současné době učí v prvních a druhých třídách. Učitelky živě diskutovaly o současných problémech dětí, které nastupují do prvních tříd.  Všechny se shodly, že nejvíce obě strany trápí špatná výslovnost dětí, která se v posledních letech hodně prohloubila.

Vždyť přesně 50% žáků nastoupilo do prvních tříd s nějakou vadou řeči. Paní učitelky už v mateřských školkách apelují na rodiče špatně mluvících žáků, aby navštěvovali s dětmi logopedii, často se však toto upozornění míjí účinkem. A pokud dítě logopedii navštěvuje, stává se, že dítě, které na konci mateřské školky už danou hlásku vyslovovalo správně, na začátku školy opět hlásku správně nevyslovuje. Což svědčí o tom, že rodiče o prázdninách s dítětem v oblasti logopedie vůbec nepracovali, přitom to je při nápravě to nejdůležitější.

Dále učitelky besedovaly o rozvíjení grafomotoriky, kladly velký důraz na nácvik správného držení psacího náčiní. Pokud dítě přijde do první třídy s nesprávným úchopem tužky, ve škole se už velmi těžko přeučuje. Závěrem se obě strany domluvily na vzájemných návštěvách předškoláků a prvňáčků. Též byly domluveny besedy ve školkách pro rodiče předškoláčků s budoucí učitelkou 1. třídy.

Mgr. Olga Tejkalová