V pondělí 21. 10. 2019 navštívili žáci 1. A Obecní knihovnu v Lysicích. Paní knihovnice Libichová pro děti připravila besedu na téma Pohádky.

Po úvodním rozhovoru, kdy jsme si ujasnili co to je pohádka, kde se vzala a jak vznikala, si děti prohlédly portréty spisovatelů K.J.Erbena a B. Němcové, kteří pohádky sbírali a zapisovali. Díky hádankám si děti připomněly, jaké pohádky znají. Pomocí obrázků pejsků určovaly, v jaké pohádce se tito objevili a jak se jmenovali. Úplně stejně pojmenovávali žáčci pohádkové klobouky.Ve skupinkách si vyzkoušeli správně poskládat dvojice karet s pohádkovými motivy, které k sobě patří. Poté následoval pracovní list na podobné téma, který si už každý vyplnil sám.

Největším zážitkem ale bylo, když všichni dostali povolení projít si sami knihovnu, vytáhnout si z polic knihu, která je zaujala a prohlédnout si ji. Někteří se pustili i do čtení. Všem dětem se v knihovně velmi líbilo a už se těší na další návštěvu. Velké poděkování patři paní Libichové za pěkně připravený program.

t.u. Mgr. Jana Rozprýmová

Fotky z akce