Dne 7.10.19 si třídy 2.A a 2.B udělaly výlet do Brna do školského zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka, pobočka Rozmarýnek.

Téma programu, Ferda Mravenec ve vodní říši, nám bylo velmi blízké, neboť tuto postavičku známe dobře z knihy O. Sekory. Společně s Ferdou jsme cestovali na kapce vody a na vlastní kůži jsme prožili koloběh vody. O vodě jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí a přišlo nám neuvěřitelné, jak jedna znečištěná kapka vody může přírodě a nám všem ublížit.

2.B a

Po tomto vážném tématu jsme se rádi proběhli venku, kde jsme se ptali Ferdových kamarádů, kde najít mraveniště. To byste nevěřili, kolik živočichů jsme našli u jezírka 😊. Všichni nám ale ochotně poradili, takže jsme mraveniště hravě našli, a dokonce jsme si ho mohli prolézt.

2.B b2.B c

Na závěr jsme se ještě vrátili do budovy, kde jsme si povídali o Ferdově kamarádovi, chrostíkovi, který nemá vůbec snadný život. Sami jsme si vyzkoušeli, jaké to je být vajíčko, larva, kukla a dospělec. Jednoho chrostíka jsme si každý dokonce dovezli i domů.

2.B d

Před odchodem jsme si ještě pohladili zvířátka, která na Lipce chovají a vyrazili jsme k domovu plní dojmů a zážitků. Děkujeme pracovníkům Lipky za jejich profesionální přístup, úžasně program a příjemně strávené dopoledne.

Za 2.A a 2.B Mgr. Veronika Sedláková