Od 10 let se mohou děti pohybovat na kole po komunikacích samostatně, bez dospělých osob.

Aby byli žáci naší školy dobře připraveni, učili jsme se dopravní značky a pravidla silničního provozu v třídnických hodinách. Tato výuka je u žáků velmi oblíbená. Těší se, až si vyzkouší svoje znalosti a dovednosti na dopravním hřišti v Blansku.

V pátek 27. 9. 2019 se žáci 4. A, 4. B účastnili této výuky na dopravním hřišti v Blansku. Nejprve se učila 4. A s lektorkou dopravní výuky výbavu kola, pravidla provozu, významy značek. 4. B si svoje dovednosti zkoušela prakticky na kolech a na hřišti plném značek i semaforů. Jezdili přes železniční přejezd nebo kruhový objezd. Potom si výuku vyměnili. Žáci byli nadšeni, že se mohou na kolech pohybovat na silnici.

Další výukový den nás čeká na jaře. Všichni se budeme ještě pečlivě připravovat, abychom uspěli a obdrželi průkazy cyklisty.

Za 4. ročník A. Stejskalová