(exkurze žáků 7. ABC)

V úterý 27. září 2019 vyrazili žáci sedmého ročníku do Mikulčic za památkami Velkomoravské říše.

Během jízdy autobusem si účastníci zájezdu vyslechli poutavé vyprávění o dějinách Velké Moravy od paní učitelky Čumové. Po příjezdu a uvítání v návštěvnickém centru jsme se vydali na prohlídku areálu se základy velkomoravských staveb (12 kostelů).

A pak už nás čekala historická skupina Styrke s programem ve velkomoravském táboře. Zhlédli jsme ukázky soubojů, každý si mohl zkusit zbroj, bojovat, střílet lukem a někdo i tkát opasek. Následovala prohlídka expozice s bazilikou a velko-moravskými hroby. Zaujaly nás i archeologické nálezy. Velmi zajímavá byla výuka v experimentáriu Velkomoravská šatna, kde jsme se seznámili s oblečením Moravanů a někteří si mohli modely vyzkoušet na vlastní kůži. Informace opakovali žáci i na tabletech.

A už byl čas na oběd. Následovala přednáška s ukázkou velkomoravských zbraní, výšlap na rozhlednu a volnočasové aktivity. Všichni se zapojili do střelby lukem a s hrou drveník (špalíkovanou) se nikdo nechtěl rozloučit.  

Celý den nás provázelo slunečné počasí. Exkurze se vydařila a už se všichni těší na další zážitky s historií.

Vyučující dějepisu 7. roč.

Fotky z akce