Poznáváme, chráníme a pomáháme obnovit naše lesy

Mezi žáky 5.A třídy je mnoho milovníků a ochránců přírody. Proto jsme mezi sebe pozvali pana Arnošta Šmétku, vedoucího mysliveckého kroužku, který s námi v úterý, 1. října 2019 strávil celé dopoledne.

První částí projektového dne bylo povídání o listnatých stromech, které rostou v našem okolí, o jejich původu, typických znacích a o zvláštnostech dřev jednotlivých druhů stromů. Vyprávění pan Šmétka doplnil ukázkami větviček, listů a plodů. Velmi zajímavé byly informace o využití některých dřev v umění či k průmyslovému zpracování.

Potom jsme si zopakovali, co víme o fázích vývoje stromů a učili jsme se rozlišovat stromy také podle jejich semen. Zároveň jsme se rozhodli, že si nějaké stromky zkusíme ze semínek sami vypěstovat. Do květináčů jsme zaseli semena olše lepkavé, břízy bělokoré, javoru klen, javoru mléče, dubu letního, dubu červeného, habru obecného, jasanu ztepilého, jeřábu ptačího, buku lesního, lípy velkolisté a lípy srdčité. Teď jsme zvědaví, zda nám semena vyraší a podaří se nám vypěstovat sazenice stromů, které bychom si pak chtěli společně zasadit do přírody a tak založit nový smíšený les, který by pro nás do budoucna byl vzpomínkou na naše společná školní léta.

Na závěr našeho projektového dne jsme se vydali do obory u školy a sbírali jsme semena lípy srdčité a javoru klenu, které odevzdáme lesníkům, aby z nich vypěstovali mladé stromky pro výsadbu smíšených lesů, které do budoucna nahradí dnes již vykácené, monokulturní lesy smrkové.

Pokud byste i Vy chtěli pomoct, je možné sbírat a v průběhu měsíce října nosit do školy semena habru obecného. Za Vaši spolupráci a podporu při obnově lesů děkujeme.

Mgr. Andrea Musilová, třídní učitelka 5.A

Fotky z akce