Výukový program ekocentra Lipka Brno

Dne 26. září se žáci pátých ročníků se vydali do Brna za výukovým programem, který se netradičně celý konal venku v terénu Kohoutovické obory.

Na začátku se rozdělili do tří velkých skupin, ve kterých se vytvořily 3 - 4členné skupinky s vedoucím.  Lektorka žáky seznámila s náplní celého dopoledne, jak budou pracovat a co bude jejich cílem. Po té si každá skupinka vzala tašku, která byla vybavena pomůckami na praktické úkoly v přírodě – dalekohled, mikroskop (pozorování hmyzu, půdy), sítko na výlov v rybníku, nádobky na pavouky (i jiný hmyz), odměrka, miska na sběr zajímavých přírodnin, provázek (vytvoř čtverec o velikosti 1 aru), obrázky přírodnin pod mikroskopem (žáci určovali, co by na obrázku mohlo být – tlející list, kmen, půda, kořeny, hmyz, pavouk…..). Důležitou součástí tašky byly klíče na určování vodních, lesních i půdních živočichů.

Nejdůležitější pomůckou byl kroužkový sešit, kde měli žáci pokyny k práci, desatero chování se v lese a zadání úkolů, které plnili během celého pobytu v oboře. Práce skupin byla samostatná, odpovědi nahlašovali paní lektorce, která si zapisovala zvládnutou práci. Vedoucí skupin si vyzkoušeli, jak těžké může být zapojit všechny členy skupiny do práce. Za správně splněný úkol nebo jakoukoliv zajímavost, kterou lektorce sdělili, dostávali žáci dřevěné žetony s písmeny. Po ukončení jim vzniklo slovo obora, divočina. Oba tyto pojmy si společně na závěr vysvětlili.  

Všem skupinám se podařilo v oboře několikrát zahlédnout daňky, což byl jeden z bonusových úkolů. Také výběh divokých prasat s mláďaty byl pro všechny velkým tahákem.

Počasí celému výukovému programu přálo. Žáci strávili 3,5 hodiny ve společnosti velmi akčních lektorek, zajímavostí a praktických úkolů v krásném prostředí Kohoutovické obory.

Program rozhodně doporučujeme pro žáky 4. a 5. ročníků.

Za kolektiv 1. stupně – Z. Koláčková

Fotky z akce