Navštívili jsme podzimně vyzdobený lysický kostel

Ve dnech 9. a 10. září navštívili žáci 1. stupně naší školy lysický kostel Sv. Petra a Pavla. Příležitostí k návštěvě byla zejména podzimní výzdoba, která byla vytvořena ke slavnostní bohoslužbě žehnání úrodě, konané v kostele předešlou neděli.

V úvodní části naší exkurze nás paní Marta Ryzí ve stručnosti seznámila s historií městyse, zámku i kostela. Potom jsme téměř se zatajeným dechem vyslechli její poutavé vyprávění o životě na venkově v dřívějších dobách a o tradicích zemědělského roku, který vrcholil právě sklizní úrody. Následně nám paní Ryzí neméně poutavě povídala o jednotlivých plodinách a plodech, o jejich využití v kuchyni a nezapomněla připomenout významné nutriční hodnoty a příznivý vlivu na naše zdraví některých z nich. Na závěr se i děti rozpovídaly o svých vlastních zkušenostech a pomoci při práci na zahradě a na poli. Ani jsme se nenadáli a byl čas vrátit se do školy.

Moc děkujeme paní Martě Ryzí za její čas, trpělivost a vstřícnost, se kterými se nám po oba dny věnovala a těšíme se na nějakou další příležitost k takovému setkání.

Mgr. Andrea Musilová za kolektiv učitelek 1. stupně ZŠ Edvarda Beneše Lysice