Již 19 let probíhá na naší škole jedinečná akce pod názvem Projektový týden deváťáků. Autorkou projektu je paní učitelka Tesařová, která byla sama mnoho let garantem projektu. V posledních letech jsou hlavními garanty třídní učitelé 9. tříd, často však spolupracují na zadání úkolů i s ostatními učiteli, díky tomu jsou úkoly velmi rozmanité a kombinují se teoretické výstupy s praktickými.

V letošním roce jsme si zvolili téma 2. světová válka, neboť uplynulo 80 let od naší okupace a vytvoření protektorátu. Touto tématikou se žáci 9. ročníku jednak zabývají v hodinách dějepisu, literatury, výchovy k občanství a v dalších předmětech, ale směřuje k tomu i literárně-historická exkurze do Terezína, Lidic a Prahy, kterou pořádáme vždy v říjnu právě pro žáky 9. tříd.

V čem spočívá Projektový týden organizačně: učitelé stanoví vedoucí skupin a zbývající žáci 9. ročníku se sami rozdělí. Stanovený vedoucí sleduje docházku, která i v době akce odpovídá běžnému rozvrhu vyučovacích hodin, kontroluje plnění úkolů, případně přiděluje úkoly.

Projektový týden začal 17. května exkurzí do židovské čtvrti v Boskovicích s průvodcem. Od pondělí do čtvrtka pak týmy pracovaly na zpracování úkolů, aby je odevzdaly garantům a připravily si závěrečnou prezentaci. Zpestřením práce byla určitě beseda s pamětnicí, paní Španělovou, která se snažila přiblížit žákům tuto těžkou dobu vlastními zážitky.

V pátek 24. května dopoledne proběhly prezentace práce deváťáků ve třídách, které si už dříve jednotlivé skupiny vylosovaly. Mnozí deváťáci tak poprvé stojí v situaci, kdy mají něco vysvětlit, zaujmout, udržet pozornost a to vše 4 vyučovací hodiny. Mladší spolužáci mají pak za odměnu vystavit skupině vysvědčení, kde přidělují 1 – 10 bodů za odprezentované úkoly a mohou doplnit i slovní hodnocení. 

Novinkou letošního ročníku byla prezentace pro rodiče a veřejnost. Rodiče byli o této možnosti předem informováni a je škoda, že jich nepřišlo víc, aby své děti mohli náležitě ocenit. Na této prezentaci mohli z časových důvodů vystoupit jen někteří žáci, většinou to však byli ti, kterým se daný úkol podařilo zvládnout nejlépe. Zahajovací proslovy v angličtině, němčině, ukázka swingu, fiktivní dopisy J. Gabčíka a J. Kubiše, ukázky vyrobených modelů zbraní, protektorátní móda, hudba či jídelníček si opravdu zasloužily potlesk.

Jak vidíte, úkoly byly opravdu rozmanité. Žáci mohli využívat existujících materiálů, ale také tvořit a vymýšlet. Cílem celé akce je ale především týmová spolupráce – vedení týmu, rozdělování úkolů a hlavně zodpovědnost vůči týmu.

Všem žákům, kteří svou prací přispěli ke zdařilým výstupům a přípravu na úkolech nepodcenili, patří naše poděkování.

Simona Kyánková, Eva Sedláková, Dagmar Zárubová (garanti projektu)

Zadání úkolů a fotky z akce