Vedení ZŠ Lysice a pan Zdeněk Železný, který u nás měl v lednu besedu o knize, se v rámci dobré spolupráce domluvili na společném vydání knihy Slovní hrátky se zvířátky.

Autorem knihy bude pan Z. Železný, vydavatel knihy bude ZŠ E. Beneše Lysice. Ilustrace dětí z 1. st. doprovodí krátké básně, které jsou zaměřené také na procvičení správné výslovnosti u dětí předškolního a školního věku.

Všechny třídy 1. stupně v rámci VV malovaly obrázky k vybraným básním. Třídní učitelé vybírali ty nejpovedenější, které budou ve vydané knize.

Myslím, že stojí za to ukázat i práce těch dětí z 1. stupně, které nepostoupily, protože byly všechny zdařilé a bylo nesmírně těžké vybrat tu, která splňovala všechny podmínky ilustrace – téma básně, rozložení ilustrace a celkový dojem ilustrace.

VŠECHNY ILUSTRACE NAJDETE VE FOTOGALERII NAŠÍ ŠKOLY.

DĚKUJI VŠEM TŘÍDNÍM UČITELKÁM a pí asistentkám za spolupráci při vytváření, výběru a odevzdání ilustrací v termínu, aby mohlo být zahájeno zpracování knihy.

KŘEST KNIHY  PROBĚHNE ve středu 12. ČERVNA 2019 v 15.30 hodin v tělocvičně ZŠ.

Zde si můžete také knihu zakoupit v hodnotě Kč 100,-- a nechat na místě podepsat autorem knihy.

Všichni jste srdečně zváni.

Za kolektiv 1. st. – Z. Koláčková

Pozvánka na křest knihy