Ve čtvrtek 25. dubna 2019 se konal projektový den, během kterého se žáci seznámili s životem a dílem Leonarda da Vinciho.

Dopoledne plnily skupiny žáků v okolí školy rozmanité úkoly související s Leonardovou tvorbou. Za práci na stanovištích dostávali žáci body, které potřebovali k získání materiálů potřebných k výrobě modelů podle Leonardových návrhů. Z modelů byla vytvořena výstavka a žáci prvního stupně si ji se zájmem prohlédli a každý mohl přidělit jeden bod tomu modelu, který se mu nejvíc líbil. Na stanovištích pomáhali učitelům žáci devátých ročníků. Projektový den se vydařil i díky pěknému počasí a žáci se netradičním způsobem naučili spoustu věcí.

Fotky z akce