V týdnu od 11. 6. do 14. 6. proběhlo ve všech prvních ročnících slavnostní zakončení první třídy formou besídky pro rodiče, nazvané Svátek čtení.

Děti měly možnost předvést rodičům i prarodičům, že se naučily krásně číst, recitovat i zpívat. Každá třída pojala program po svém, všem se jejich vystoupení podařilo. Odměnou dětem byla nejen kniha od rodičů, ale také sladká odměna ve formě dortu a jiných dobrot, které si pro ně rodiče připravili. Za to jim jistě patří velký dík.

Za tým1.stupně Jana Rozprýmová 1.A, Jitka Blahová1.B a Monika Odehnalová 1.C

Fotogalerie