V listopadu proběhl po dvě páteční odpoledne fotbalový turnaj žáků 2.–5. ročníku.

Každé třídní družstvo bylo tvořeno brankářem a až 10 hráči. Střídání probíhalo dle potřeby v průběhu hry. Utkání bylo rozděleno na dvě části po 10 minutách s krátkou pauzou. Žáci 2.–3. ročníku hráli v kombinaci 5+1, žáci 4.-5. ročníku v kombinaci 4+1. V první části sehrála přátelská utkání družstva v ročníku. V druhé části pak hráli společně vítězové 2., 3. r., poražení 2., 3., ročníku, vítězové 4., 5. r. a poražení 4., 5. ročníku.

Z celkem osmi družstev, která se turnaje zúčastnila, se na 3. místě umístily třídy 2.A, 5.B, na 2. místě se umístily třídy 2.B, 3.A, 4.B, 5.A a na 1. místě se umístily třídy 3.B a 4.A.  

Chtěla bych touto cestou poděkovat panu Martinu Koláčkovi, který celý turnaj vedl z pozice rozhodčího. Pan Dítě se nám postaral nejen o pomoc při počátku turnaje  (postavení a zajištění branek), vedl po trenérské straně družstva 2.B a 4.B a také pomáhal všem dalším družstvům při střídání ve hře. Překvapivě velkou podporu jsme získali ze strany rodičů, sourozenců a diváků, kteří nás podporovali z balkonu. Poděkování patří také všem třídním učitelkám 2.-5. ročníku a vyučujícím TV za výbornou spolupráci při tvorbě družstva, soupisek, času při komunikaci s rodiči a přímé pomoci a účasti na turnaji, kde podporovaly své družstvo. Děti byly na turnaj připravené a natěšené.

Všichni jsme měli možnost vidět opravdu velmi pěkné sportovní momenty a těší nás, že všichni zúčastnění hráči dodržovali pravidla fair-play hry.

Další sportovní akce nás čeká v lednu, kdy proběhne turnaj ve vybíjené.

Za třídní učitelky 2. – 5. ročníku zapsala Z. Koláčková

Fotogalerie