V úterý 13. června jeli žáci 4.B do Olešnice u Kunštátu, kde navštívili Muzeum strašidel a výrobnu modrotisku. Na kunštátském zámku si mohli představit život ve středověku a výlet zakončili pěšky po cyklostezce do Lysic.

Na výlet jsme vyrazili autobusem od školy a jeli do Olešnice. Trošku se strachem a zvědavostí žáci vstoupili do olešnického sklepení, ve kterém byla strašidla. Vyslechli si příběhy o Divožence, Polednici, Katovi, Raráškovi Vodníkovi nebo O nevěstě v rakvi. Tyto příběhy si lidé povídali v dávné minulosti. Dalším navštíveným místem v Olešnici byla výrobna modrotisku u pana Dancingera. S napětím žáci poslouchali vyprávění o staré ruční výrobě modrotisku, jak modrotisk vzniká. Dověděli se, jak se zpracovával len a k čemu se používal. Moc se dětem líbily staré tiskařské formy, které si mohly osahat. Prohlédli jsme si starý tkalcovský stav a tiskařský stroj. Žáky uchvátilo, s jakou zručností pan Dancinger tiskne vzor na bílé plátno. V obchůdku u modrotisku si koupili upomínkové předměty. Žáci nasedli do autobusu, kterým jeli do nedalekého Kunštátu. Těšili se na prohlídku zámku, kde si opakovali učivo o Jiřím z Poděbrad a životě na hradech. Prošli si kuchyni a hodnotili, jaký je rozdíl ve stravování v minulosti a dnes. Na závěr si zakoupili historickou minci, kterou jim paní průvodkyně vyrazila na raznici. Dlouhá byla ovšem cesta do Lysic po cyklostezce. Do Zbraslavce procházela přírodou a mezi stromy. Ze Zbraslavce zase probíhala kolem rybníků za Drnovicemi a pohodlně přes Drnovice až do Lysic. Ke škole všichni přišli unaveni, ale spokojeni z dlouhého výletu.

Další výprava 4.B byla 27. června k rozhledně na Chlumu. Žáci vyšli z Krhova, kam přijeli autobusem z Lysic. Po polní cestě došli do pískovny pod Chlumem, prohlédli si na informačních tabulích zkamenělé živočichy, a jak byl Chlum v pravěku osídlen. Okouzlily je výhledy do kraje na Blansko, Bořitov, Černou Horu, Býkovice, Žerůtky, Lysice a Drnovice. Po návratu do Lysic autobusem z Krhova jsme se s chutí zastavili v cukrárně v Lysicích a tím zakončili poznávání našeho okolí.

Mgr. Alena Stejskalová

Fotogalerie