Dne 12. dubna se v Boskovicích konalo okresní kolo Matematické olympiády.

Soutěže se zúčastnilo 117 žáků z 16 škol okresu Blansko. Naši školu reprezentovalo 10 úspěšných řešitelů školního kola. Aby se úspěšnými řešiteli školního kola stali a mohli tak postoupit do kola okresního, museli vyvinout velké úsilí a samostatně doma úspěšně vyřešit alespoň 4 ze 6 zadaných obtížných příkladů (spousta jejich spolužáků to vzdala hned po přečtení zadání nebo nedodali potřebný počet příkladů).

Nejlepšího výsledku v okresním kole dosáhl Filip Beránek ze 7.B, který obsadil 1. místo ve své kategorii a úspěšným řešitelem byl také Daniel Dufek z 8.C.

Všichni účastníci zaslouží velkou pochvalu, děkujeme za účast a vzornou reprezentaci školy. Děkuji i všem vyučujícím matematiky, kteří žáky na tuto soutěž připravovali.

Za VT matematiky zapsala Mgr. Lýdie Štěpánková.