Po dvě páteční odpoledne v lednu na naší škole probíhal turnaj ve vybíjené.

Hrací doba 2x 10 minut + krátká přestávka. Žáci třetích ročníků se zúčastnili turnaje tréninkově a po oba pátky je čekal vzájemný zápas mezi třídami A, B. V první části sehráli vzájemné zápasy žáci třetích ročníků – mimo soutěž, výsledkem remíza, žáci čtvrtých ročníků, kde se podařilo zvítězit třídě 4.B, a žáci pátých ročníků, kde se podařilo zvítězit třídě 5.B. Posledním zápasem po oba pátky bylo přátelské utkání (mimo soutěž) mezi výběrem žáků čtvrtého ročníku a žáků pátého ročníku. V druhé části opět sehráli vyrovnaný zápas žáci 3. ročníků – opět remíza, v utkání vítězů z minulého kola 5.B a 4.B se podařilo potvrdit vítězství třídě 5.B (ale velmi těsně v první části), v utkání 4.A a 5.A se podařilo zvítězit třídě 5.A. Nakonec opět následovalo utkání výběru žáků 4. a 5.ročníku.

Celkové umístění družstev: na 1. místě se umístila třída 5. B, na 2. místě se umístila třída 4.B, třetí místo obsadila třída 5.A a 4. místo třída 4.A. Diplomy za účast v turnaji obdržely třídy 3.A, 3.B.

Velká pochvala patří žákům třetích ročníků, kteří odvedli obrovský kus práce. Žáci čtvrtých a pátých ročníků předvedli již velmi kvalitní hru plnou silných sportovních emocí a nezapomínalo se na dodržování pravidel fair-play. Výběr žáků 4. a 5. ročníků nás určitě bude alespoň částečně reprezentovat na okresních nebo okrskových kolech ve vybíjené.

Velmi děkuji za vynikající sportovní výkony a krásné sportovní zážitky všem žákům, kteří reprezentovali svá třídní družstva. Všichni bojovali na maximum. Poděkování patří také třídním učitelkám za přípravu svého družstva na vybíjenou, dále pí uč. Lucii Nedomové a pí uč. A. Orlické za spolupráci v roli rozhodčího. Turnaj si užili nejen hráči na ploše tělocvičny, ale také rozhodčí, třídní učitelé, diváci z řad rodičů a fanoušci jednotlivých tříd. Děkuji za výbornou sportovní akci.

Za kolektiv 1. stupně Z. Koláčková

Fotky z akce