Praha – Lidice – Terezín

Ve dnech 20.–21. října proběhla již dlouhá léta organizovaná dvoudenní literárně-historické exkurze 9. ročníku do Lidic, Terezína a Prahy.

Exkurze patří k nejoblíbenějším akcím naší školy, a stejně jako v předchozích letech nebyl tedy problém naplnit autobus.  

Program exkurze začal ve čtvrtek v 6:00 ráno, kdy se 45 žáků se třemi pedagožkami usadilo do autobusu pana Jiřího Mynáře a vyrazilo ku Praze. Naše cesta probíhala naprosto bezproblémově, dokonce jsme stihli i krátkou občerstvovací přestávku.

První den exkurze je zaměřen na období 2. světové války, proto jsou počáteční zastávkou Lidice. Lidické muzeum je velice aktivní, pořádá vzdělávací akce pro pedagogy i pro žáky a zájem je značný, naštěstí jsme se do časového harmonogramu vměstnali a absolvovali jsme jak prohlídku expozice muzea, tak prohlídku pietního místa s průvodcem, cílem obou částí je dopodrobna seznámit posluchače s tím, co bylo důvodem tragických událostí a proč musely být Lidice vypáleny. V Lidické galerii probíhal právě jeden ze seminářů, museli jsme tedy vynechat dokumentární film Stanislava Motla Noc delší než den, který si tady necháváme promítnout.

Na cestu do Terezína jsme tak měli dost času. Zde míváme objednánu prohlídku Malé pevnosti. Tyto prostory sloužily během první i druhé světové války jako vězení. V původním místním kině jsme si nechali pustit filmový dokument o historii Terezína, jehož součástí je i torzo nacistické propagandy, kterou nacisté natočili pro Červený kříž, aby dokázali, jak „hezky“ se starají o své židovské spoluobčany. Téma okupace a židovského holocaustu jsme pro tento den zakončili návštěvou Muzea terezínského ghetta, původně Magdeburských kasáren, kde je instalována výstava hudebních, výtvarných i literárních děl Židů shromažďovaných v Terezíně. Velmi působivá je ukázka zařízeného pokoje z tehdejší doby nebo ukázka z opery Brundibár, kterou složil Hans Krása a svou premiéru měla právě v ghettu.

První den končil přejezdem do Prahy. Ubytováni jsme byli již po několikáté na koleji Volha VŠCHT VUT Praha v části Praha – Kunratice, kde jsou 2–3 lůžkové buňky se samostatnou toaletou a koupelnou, jejichž cena je i po zdražení velice příznivá. Nedaleko od koleje je stanice metra Chodov, odkud jsme jako obvykle krátce po ubytování vyrazili na prohlídku večerní Prahy s nezbytným rozchodem na Václavském náměstí, aby si žáci mohli nakoupit občerstvení. Stejným způsobem jsme se vrátili zpět a vyhlásili večerku. Vzhledem k tomu, že zde platí poměrně přísná pravidla týkající se nočního klidu, bylo třeba je respektovat.

Druhý den exkurze zahajujeme také poměrně časně. Využili jsme možnosti bufetové snídaně v místní menze, což pomohlo nastartovat fyzické i psychické síly po náročné noci. Odjížděli jsme asi v 8:00.  Autobus nás převezl na vltavské nábřeží, odkud je to kousek do Židovského Města. Tady jsme měli domluvenu prohlídku s průvodkyní. Téměř dvouhodinová prohlídka je poměrně náročná, neboť zahrnuje návštěvu synagog a židovského hřbitova. Žáci se tedy musí přesouvat z místa na místo a vnímat množství fakt a dat. Program jim má poskytnout co nejvíce informací o židovském náboženství, historii a kultuře, samozřejmě se zde objeví i zmínky o holocaustu, a tak se navazuje na první den exkurze. Paní průvodkyně byla však tak úžasná a její výklad byl tak poutavý, že většina žáků ji vydržela se zájmem poslouchat po celou dobu.

Od Španělské synagogy jsme vyrazili na Staroměstské náměstí a zde následovala  obědová přestávka. Staroměstské náměstí zřejmě přineslo některým žákům nečekaný zážitek, setkali se zde s policistou, který účinkuje v reality seriálu Policie v akci, a získali tak cenné společné fotografie. Času na prohlídku všech důležitých a známých pamětihodností jsme měli velice málo, takže jsme se svižným tempem přesouvali přes Karlův most, Malostranské náměstí a Nerudovu ulici k Pražskému hradu. Před vstupem do areálu Hradu jsme museli projít přes detektor, což je bezpečnostní opatření, a pro některé, jak se zdálo, to byl další silný zážitek. Ještě předtím však mnozí hoši museli svěřit do péče paní učitelce Sedlákové své nože a ta pak zůstala pod dohledem hradní stráže před první bránou. Stihli jsme ještě výměnu stráží a spěchali stejnou cestou k vltavskému nábřeží a k budově Národního divadla.

Na 15:00 jsme měli rezervovánu prohlídku Národního divadla. Rozdělili jsme se do dvou menších skupin, kterých se ujali průvodci, a povídali nám o historii stavby divadla. Během hodiny s námi prošli všechny důležité části budovy včetně horní terasy, z níž je při dobré viditelnosti pěkný pohled na Prahu. Škoda, že zrovna v tu chvíli začalo pršet, nemohli jsme tak obdivovat panorama Prahy moc dlouho. Prohlídka této krásné budovy zřejmě na naše žáky udělala veliký dojem, řada z nich to uváděla jako úplně nejsilnější zážitek, který jim nepokazilo ani to, že jeden z průvodců před časem ztratil svoji zubní protézu a omlouval se zhoršenou výslovnost.

Zpáteční cesta autobusem opět probíhala bez obtíží, a tak jsme dorazili do Lysic dokonce dříve, než jsme plánovali. Počasí nám ve čtvrtek velice přálo, páteční program byl lehkým deštěm narušen jen chvilkami odpoledne. Na chování žáků si vůbec nemůžeme stěžovat. Měli dobrou náladu, většinou bez reptání naslouchali výkladům, dávali najevo zájem o problematiku i nadšení z některých zážitků, respektovali pokyny učitelů a během cest autobusem se chovali dobře. Je samozřejmé, že museli být po všech těch zážitcích velmi unavení a možná i pod náporem smutných a tragických informací zdeptaní. Naštěstí pak o následujícím víkendu mohli všichni zrelaxovat a vše „strávit“.

Program exkurze doplňuje zejména učivo dějepisu, literatury a výchovy k občanství 9. ročníku, případně ročníků předcházejících, ale dotýká se i dalších školních předmětů. U všech vyjmenovaných programů spojených s výkladem žáci vypracovávali pracovní listy, které byly následně zařazeny do výuky a vyhodnoceny.

Jsme si vědomi, že reálné zážitky žákům nic nenahradí, proto bychom rádi v tradici exkurze i nadále pokračovali. Věříme, že stejně jako v letošním roce i v těch následujících si žáci uvědomí, že takovéto akce nejsou běžné na jiných základních, a dokonce ani středních školách, a že i rodiče, přestože se jedná o docela velký finanční výdaj, tuto akci podpoří.

Simona Kyánková, Kateřina Gábrová,
organizátorky exkurze

Fotky z akce