Díky epidemiologické situaci, která je všeobecně známá, proběhl zápis do 1. ročníku již druhým rokem distančně. Na rozdíl od loňského roku, kdy se zápis omezil pouze na formální stránku věci, měli letos budoucí prvňáci možnost absolvovat jej alespoň online formou.

Přestože tato záležitost byla dobrovolná, potkaly se u obrazovek počítačů, přes aplikaci Teams, s paními učitelkami postupně téměř všechny děti, přihlášené k docházce na naší škole. Byla to příležitost navzájem se seznámit a popovídat si. Současně mohli budoucí žáčci předvést své znalosti při plnění úkolů, které pro ně byly přichystány. Všechny děti byly velmi šikovné, zvládly neobvyklou situaci na výbornou, komunikovaly bez rozpaků, správně odpovídaly na zadávané otázky. Dokonce všichni zvládli přednést i básničku či zazpívat písničku. S potěšením můžeme konstatovat, že budoucí prvňáčci jsou odvážní, dobře připravení, usměvaví a podle všeho se do školy už všichni těší. Stejně tak, jako my na ně. Už si jen společně popřejme, ať školní docházka těchto dětí proběhne již tradičním způsobem – ve škole, nikoli doma přes počítač.

Mgr. Jana Rozprýmová