na základě dalších mimořádných opatření vlády dochází od 14. 10. do 1. 11. 2020 k omezení provozu mj. základních škol, zakazuje se osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání ve škole. Toto opatření se netýká žáků vzdělávaných ve třídách podle §16 odst. 9, to znamená u nás ve škole dvou speciálních tříd. Ve všech ostatní třídách je zakázána přímá účast všech žáků na výuce. Všechny školní pracovní aktivity půjdou výhradně on-line cestou přes aplikaci Teams. Výjimku tvoří nejmladší žáci, kteří budou s třídním učitelem komunikovat dohodnutým způsobem. Off-line režim je možný jen po dohodě s konkrétním třídním učitelem. V období do 23. 10. se on-line výuka i podpora žáků výhradně distanční cestou týká i těch, kteří jsou při výuce podporování asistentem pedagoga. Pokud by došlo k prodloužení distančního vzdělávání, a bylo by to vůbec umožněno, upřesníme způsoby práce žáků s asistenty. 

Žáci v distanční výuce mají možnost odebírat obědy. Obědy se budou vydávat v době od 11:30 do 12:30 z okna školní jídelny. K odebrání oběda je nutné mít vlastní jídlonosič a čip, pomocí kterého zjistíme nejen druh oběda, který má žák odebrat, ale i velikost porce. Pro oběd se nesmí dostavit osoba, která je nemocná nebo jí byla nařízena karanténa. U výdejního okna je zakázáno sdružování osob, nutné jsou nasazené roušky chránící nos i ústa. Dále je povinností dodržovat odstupy mezi jednotlivci 2m. Pokud chcete oběd odhlásit, je nutné tak udělat do 11 hodin předchozího pracovního dne.

Mgr. Pavla Nesnídalová, ředitelka školy

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/2--provoz-skol-1022.pdf

https://www.nastartu.cz/s-detmi-ktere-zustavaji-doma-musite-jednat-podle-dulezitych-pravidel/