Výuka na 1. stupni (kromě zákazu výuky plavání) a provoz školní družiny není nijak omezen.

Prezenční výuka TV na 2. stupni i nadále bez cvičení, formou pobytu venku.

Výuka nejen HV na celé škole bez zpěvu.

Od 12. 10. nebudou probíhat ve škole žádné kroužky.  

V týdnu od 26. do 30. 10. bude škola uzavřena
(mimořádné opatřením MŠMT na dny 26. a 27. 10. 2020, pak 29. – 30. 10. 2020 podzimní prázdniny)

Na 2. stupni bude výuka od 12. do 23. 10. organizována následovně:

 Týden od 12. 10. do 16. 10. 2020   Týden od 19. 10. do 23. 10. 2020
 Prezenčně 6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B, 7.C 

 Distančně 8.A, 8.B, 8.C, 9.A, 9.B, 9.C

 Distančně 6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B, 7.C

 Prezenčně 8.A, 8.B, 8.C, 9.A, 9.B, 9.C

Pokyny pro distanční výuku:

Žáci v distanční výuce jsou povinni se vzdělávat, po dobu svého rozvrhu by měli být v Teams on-line. Budou pracovat výhradně v aplikaci Teams. Všichni žáci jsou povinni zpřístupnit prostřednictvím svých účtů Teams i svým rodičům. Jedná se o aplikaci, která souvisí se vzděláváním. Rodiče přístup do žákovského prostoru musí mít. Všichni žáci 2. stupně se od začátku školního roku v Teams pohybují, práce s aplikací jim byla připomenuta, hesla všichni žáci znají. Výuka ČJ, M, AJ, NJ bude probíhat podle rozvrhu prezenční výuky a to buď formou on-line setkání nebo učitel bude k dispozici na chatu. Ostatní předměty kromě VV, PV, HV a TV budou probíhat převážně cestou zasílání prací pro dané období.  Upozorňuji, že na práce odevzdané jinou cestou, tzn. například přes e-mail, WhatsApp, Messenger či další aplikace, nebude brán zřetel. Takové práce budou považovány za neodevzdané. 

Stravování žáků při distanční výuce:

Žáci v týdnu své distanční výuky si mohou přijít do školy pro oběd. Výdej do jídlonosičů (čip s sebou) bude probíhat oknem jídelny v době od 11:45 do 12:10. Žáci v prezenční výuce odebírají obědy podle rozpisu jako obvykle v jídelně. Kdo z distanční výuky nemá zájem obědy odebírat, nezapomene si je odhlásit.