„Myslivost, les a jeho ochrana“

V učivu přírodovědy nás čeká téma „Ekosystém les“, proto jsme v úterý 22. září 2020 přivítali v naší třídě pana Arnošta Šmétku, vedoucího Mysliveckého kroužku Mysliveckého sdružení Lysice –Drnovice, který si pro nás připravil besedu o životě lesa.

Pan Šmétka vyprávěl dětem, co všechno dělají lesníci a myslivci a hlavně seznámil děti se životem lesa. Žáci se dozvěděli o typických obyvatelích našich lesů, o jejich životě, potravních řetězcích a také o významu přirozených nepřátel. Pan Šmétka přinesl také vzorky přírodnin – větvičky, kůrovcový okus, šišky, vzorky dřev, semena..  a učil je děti rozeznávat. Největší nadšení však vyvolala sbírka mysliveckých trofejí. Děti si je prohlížely a dozvěděly se, jaký je rozdíl mezi rohy a parohy, jaké fáze růstu mají parohy a jaký je rozdíl ve vzhledu parohů srnce, jelena a daňka. Nechyběla ani lekce „myslivecké latiny“, zaměřená hlavně na názvy samců, samic a mláďat lesní zvěře. Ve druhé části jsme vyrazili do obory v okolí školy. Poznávali jsme stromy, hledali jsme pobytová znamení a otisky stop, vyrobili si vábničku z trávy a užili jsme si příjemnou procházku lesem.

Žáci se během projektového dne aktivně zapojili do všech činností a získali nové informace a dovednosti, které si i prakticky vyzkoušeli a jistě je využijí i při výuce.

Mgr. Andrea Musilová, třídní učitelka 4.B

Fotky z akce