projektový den s p. Arnoštem Šmétkou ve 3. B

V pondělí 21.9. proběhl ve 3. B projektový den zaměřený na Les, myslivost a ochranu přírody.

Celým dnem naši třídu provázel p. Arnošt Šmétka.

V první části žáci prošli okolí školy a seznámili se s tajemstvími, která ukrývá Lysická obora - doupné stromy, poznávání dřevin podle kůry, plody stromů, poškozené stromy od srnců, houby, druhy jehličnanů, lesní šelmy, dravce - ptáky, lidové názvy některých rostlin, co vše dělá myslivec, jak se les čistí od náletů, plemena loveckých psů a škůdci lesa - kůrovec, houba Václavka, norník rudý /červený/.

Po návratu z vycházky čekala na děti ve třídě poznávačka lesních zvířat, ukázka a popis různých druhů parohů podle stáří zvířete a rohů, také několik pracovních listů, na kterých třídili lesnická zařízení - krmeliště, seník, oboroh, slanisko..., dále spojovali názvy samic a jejich mláďat, spojovali správné části rozpůlených obrázků zvířat, pojmenovávali vzniklá lesní zvířata, poznávali parožnatou zvěř a přiřazovali správné parohy. Novou informací byl rozdíl mezi rohem a parohem a také z čeho vznikly. Poslední tečkou za celým dnem byl závěrečný test, který žáci mohli vypracovávat ve dvojicích, či skupinách.

Po vypracování testu jsme všichni ve 3. B odměnili pana Šmétku poděkováním a velkým potleskem, protože se nám maximálně věnoval, přinesl dětem zajímavé ukázky paroží a snad na každou otázku měl odpověď. Neopomněl také říci příhody z lesa, které zábavně doplnily celý náš projektový den.

Jak celý den probíhal můžete vidět v naší školní fotogalerii.

Z. Koláčková a žáci 3. B

Fotky z akce