Tak jako každý rok i letos žáci 4. ročníků absolvují kurz dopravní výchovy. Jeho součástí je teoretická i praktická výuka na dopravním hřišti v Blansku, jejíž první část proběhla ve čtvrtek 17.9. 2020.

Dětem se tak naskytla možnost vyzkoušet si své cyklistické znalosti a dovednosti v téměř reálném dopravním terénu – vyjížděly z parkoviště, dodržovaly dopravní značky, světelné signály, objížděly překážky, používaly kruhový objezd a dokonce se setkaly i se železničním přejezdem. Celé dopoledne jsme zvládli bez nehod a těšíme se na jarní pokračování.

Mgr. Andrea Musilová, Mgr. Eva Růžičková – třídní učitelky 4. tříd

dopr3